Werkwijze

In 8 stappen naar resultaat.

1 Kennismakingsgesprek

Indien u plannen heeft voor het (ver)bouwen, renoveren, restaureren of onderhoud van uw woning of bedrijfshuisvesting, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek waarin u, uw persoonlijke (woon)wensen kenbaar maakt.

2 Offerte/werkomschrijving

Zodra er een goed beeld is van uw wensen en onze mogelijkheden maken wij een heldere offerte/werkomschrijving die we persoonlijk toelichten. In deze offerte staat een vaste aanneemsom vermeld. Hierdoor weet u vooraf exact wat u krijgt en voor welke (totaal)prijs. Indien gewenst, worden alle werkzaamheden gespecificeerd opgenomen. Timmerwerk, stukadoorswerk, tegelwerk, installatiewerk (loodgieter/elektra/verwarming), schilder, etc. Ook wordt vermeld welke materialen verwerkt zullen worden en welke afwerking is opgenomen.
 Door een duidelijke en overzichtelijke offerte/werkomschrijving kunnen er geen misverstanden ontstaan over wel of niet opgenomen werkzaamheden. Het gebruik van een stelpost zal zoveel mogelijk worden vermeden en alleen worden gebruikt wanneer een onderdeel nog niet geheel duidelijk is (bijvoorbeeld aankoop sanitair).

3 Bouwtekeningen

Bij een (kleine) verbouwing maken wij de benodigde tekeningen meestal in eigen huis. Gaat het om nieuwbouw dan wordt veelal een architect of een bouwkundig bureau ingeschakeld. De architect of bouwkundig adviseur wordt vanaf het prille begin ingeschakeld en deze maakt een ruwe schets.

4 Bouwaanvraag

Zodra u akkoord bent met het ontwerp, start de bouwaanvraag. Horstink Kwaliteitsbouwers heeft professionele kennis van alle (gemeentelijke) regelgeving of weet waar ze deze kunnen vinden. Zij weten precies welke vergunningen nodig zijn en hoe ze aangevraagd moeten worden. Zodra de gemeente akkoord is met de bouwaanvraag, wordt een bouwplanning gemaakt.

5 Opdracht

Na opdracht, op basis van de offerte met eventuele aanvullingen, worden de contractstukken opgesteld en toegezonden. Deze stukken bestaan uit offerte/werkomschrijving (met vaste aanneemsom) + contract + algemene voorwaarden + eventuele tekeningen. In het contract worden naast de aanneemsom ook een betalingsregeling en betalingstermijn vastgelegd.

6 Werkvoorbereiding

De voorbereiding opgestart: werk wordt ingepland, materialen worden besteld, onderaannemers worden ingeschakeld, etc. Tevens wordt een uitvoeringsplanning opgesteld. Op deze planning wordt het verloop van het werk aangegeven met een vaste startdatum en de opleverdatum. Deze planning wordt door ons gebruikt om het werk aan te sturen. Van deze planning krijgt u, als opdrachtgever, een kopie.
 In de planning worden ook belangrijke data, zoals bijvoorbeeld plaatsen keukenopstelling vermeld. De planning wordt een aanvulling op de contractstukken.

7 Uitvoering

De werkomschrijving en tekening(en) worden aangehouden voor uitvoering van het werk. 
Mocht u, als opdrachtgever, tijdens het werk een aanpassing of aanvulling op het plan willen hebben, dan is dit in overleg vrijwel altijd mogelijk, mits technisch uitvoerbaar. De uit te voeren werkzaamheden worden door ons goed op elkaar afgestemd. Tijdens verloop van het werk is er regelmatig overleg tussen opdrachtgever en de vaste contactpersoon bij Horstink Kwaliteitsbouwers voor het bespreken van: voortgang werk, afstemmen van details, eventuele wijzigingen in uitvoering, etc.

Het verloop van een bouwproject is afhankelijk van veel factoren. Voor u, als opdrachtgever, is het belangrijk om te weten hoe de bouw verloopt en of alles volgens plan wordt uitgevoerd. Wij vinden dit vanzelfsprekend en daarom kan iedere klant rekenen op een vaste contactpersoon.

8 Oplevering

Na afronding van het project wordt een afspraak gemaakt. Het werk wordt nagelopen waarbij wordt beoordeeld of alles volgens contract is uitgevoerd en alles kwalitatief aan de gestelde eisen voldoet. Indien er een eventuele onvolkomenheid wordt vastgesteld, dan wordt dit vastgelegd waarbij tevens wordt bepaald binnen welke termijn herstel zal plaatsvinden.

Garantieregelingen

Alle werkzaamheden van Horstink Kwaliteitsbouwers vallen onder de gangbare garantieregelingen voor bouwbedrijven. Dat geeft u maximale zekerheid dat de uitvoering volgens afspraak wordt opgeleverd.
Ons bouwbedrijf is aangesloten bij de volgende kwaliteitssystemen:

       


Horstink Twello
J.W. Frisostraat 15
7391 DJ Twello
Routebeschrijving
  • 0571-271483
  • info@horstink-twello.nl
© 2024 Horstink Twello | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.